אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב
דף הבית >> תחומי התמחות >> מיסוי יחיד >> אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב
 
אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב נתונים לאותן חובות דיווח החלות על כל אזרח אמריקאי.

ככלל, אזרחים אמריקאים חייבים בשני דיווחים עיקריים:
 
  1. הגשת דו"ח מס שנתי לרשויות המס האמריקאיות (IRS).
           כלומר אזרח אמריקאי נדרש בדיווח שנתי על הכנסות הכלל עולמיות.
  1. דיווח שנתי על חשבונות בנקים מחוץ לארה"ב (כולל קופות גמל, קרנות השתלמות, קופות פנסיה, וכד').
           לעניין זה, יש לדווח על כל זכות פיננסית שיש לאזרח האמריקאי בו זכות, ו/או זכות חתימה, ו/או ייפוי כח
           גם אם החשבון איננו שלו. באנגלית קוראים לזה Foreign Bank Account Report או בקיצור FBAR.

בנוסף, ישנן חובות דיווח אינפורמטיביות אחרות, כגון חובת דיווח על אחזקה במניות בחברה זרה (מנקודת מבט אמריקאית).
כלומר, בעל מניות בחברה ישראלית, או כל חברה אחרת מחוץ לארה"ב חייב לדווח על כך לרשויות המס. היקף הדיווח
משתנה לפי שעור האחזקה בחברה, והתאם לאופי החברה.

ההקלות העיקריות לאזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב הן בכך שהמחוקק האמריקאי מתיר לאזרחים ניכוי של עד כ-$95,000 כנגד הכנסה
מיגיעה אישית שהופקה על ידי אזרח ארה"ב מחוץ לארה"ב, ובתנאי שהינו תושב מדינה זרה (מחוץ לארה"ב), וכן זיכוי מס זר (למשל מס ישראלי)
כנגד חבות מס אמריקאית.

לכן, מאחר שאזרחים ישראלים תושבי ישראל נתונים לחבות מס גבוהה מאוד בארץ, במרבית המקרים, אין לצפות לחבות מס נוספת בארה"ב.
יחד עם זאת, כמו בתחומים רבים אחרים, לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ישנם מצבים שבהם אזרח ישראלי פטור ממס בישראל,
למשל פטור ממס שבח על מכירת דירה אחת לארבע שנים (או פחות כפי שהיה בשנים האחרונות), אך פטור זה לא קיים בארה"ב,
ולכן יתכן מצב שאזרח אמריקאי ימכור דירה בארץ ברווח ולא יידרש לתשלום מס הכנסה בישראל אך כן יהיה חייב במס בשעור של 20% בארה"ב.

גם בתחום של אופציות ו/או מניות שהוענקו לעובדים ו/או בכירים כחלק מחבילת השכר ייתכנו מצבים של אי התאמה בין המיסוי האמריקאי
למיסוי הישראלי. והבדלים בשיטת המיסוי בעניין זה עלולים ליצור חשיפה לכפל מס. לעיתים ניתן להתמודד עם הבעיות אם מתכננים מראש.
וגם בדיעבד, על מנת למזער את תקלות המס יש לדאוג לסינכרון בין הדיווח לרשויות המס בישראל ובארה"ב. דבר זה מצריך התערבות
אנשי מקצוע אשר מכירים את דיני המס הן בישראל והן בארה"ב.

ישנם מצבים שונים, הכנסות שונות, ונסיבות שונות לאנשים רבים, וכדי להגיע למסקנות לגבי השלכות המס של כל מצב יש לבחון כל מקרה לגופו,
ולהתייעץ עם מומחי מס. אך שוב, קשה להמעיט בחשיבות הייעוץ האינטרגרטיבי המשלב בין שיקולי המס בכל המדינות הרלבנטיות.

מניסיון, הרבה אנשים נופלים בין הכסאות. לא די ביועץ מס ישראלי, ולא די ביועץ מס אמריקאי. השילוב חשוב מאוד.

חובת הדיווח החלה על אזרחים אמריקאיים איננה חדשה. מה שחדש הוא שרשויות המס האמריקאיות החליטו בשנת 2009 להגביר את האכיפה
של החוקים. לצורך כך הם הוסיפו משאבים רבים במונחים של כח אדם, וכן בחקיקה של חוקים הדורשים מבנקים בכל העולם לדווח ל-IRS על
לקוחותיהם האמריקאיים. חקיקה זו ידועה בשם FATCA, ומערכת הבנקאות בכל העולם נמצאת בתהליך של יישום חוק זה.

כמו כן, יחד עם הגברת האכיפה, האמריקאים גם פתחו מסלולים של גילוי מרצון המאפשרים למי שהזניחו את חובת הדיווח ו/או לא דיווחו ביודעין
לחזור אל המוטב וליישר את ההדורים.

לכתבה של רו"ח עופר ברגב בנושא גילוי מרצון לרשויות המס בישראל ובארה"ב.


 
 

שרותים
 
> יעוץ ותכנון מס אמריקאי ובינלאומי
הכנת דוחות מס אמריקאים
ייצוג בפני רשויות המס בארה"ב 
חשבונאות מס אמריקאית <
 

לקוחות
 
> חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
אזרחים אמריקאים בישראל ובעולם
ישראלים ברילוקיישן לארה"ב  
משקיעים בנדל"ן אמריקאי 
קרנות השקעה בנדל"ן אמריקאי
חברות אמריקאיות גלובליות <
 
  כל הזכויות שמורות לחברת ברגב מיסוי בינלאומי בע"מ