חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
דף הבית >> תחומי התמחות >> מיסוי חברות >> חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
 
חברות ישראליות רבות רואות בשוק האמריקאי כיעד מרכזי למכירת מוצריהן או שירותיהן. כמו כן, לחברות ישראליות רבות השקעות בארה"ב, בין אם בנדל"ן אמריקאי ובין אם בחברות אמריקאיות בתחומים אחרים. הכנסות והאחזקות של חברות ישראליות בארה"ב נתונות לכללי מס הן בישראל והן בארה"ב.

באופן כללי, במיסוי בינלאומי, כאשר בוחנים את השלכות המס של פעילות חברה ישראלית במדינה זרה, קודם כל יש לבחון את כללי המס המקומיים (דהיינו בארה"ב) החלים על הכנסות החברה. בנוסף, על חברה ישראלית יחולו חוקי המס הישראלים. וכמו כן, האמנה למניעת כפל מס שבין ישראל למדינה הזרה (דהיינו לעניינו ארה"ב) קובעת כללים והסכמות ספציפיים שבין המדינות על הכנסות ועל חברות ו/או יחידים שיש להם פעילות ו/או נוכחות בשתי המדינות.

חברות ישראליות שיש להן הכנסות ממקורות אמריקאיים עשויות להתייחב במס ובחובת דיווח שנתית לרשויות המס בארה"ב. 

ככלל, חברות ישראליות שיש להן הכנסות פאסיביות (כגון: דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, וכד'), למעט הכנסות מנדל"ן אמריקאי, שנוכה בגינן מס במקור על ידי משלם ההכנסה בארה"ב עשויות להיות פטורות מחובת הגשת דו"ח (עד תקרת הכנסה שנתית של $500,000). אך אם נוכה במקור עודף מס אמריקאי בוודאי ירצו להגיש דו"ח מס על מנת לקבל החזר של עודף הניכוי. 

חברות שיש להן נוכחות עסקית בארה"ב, בין אם בצורה של משרד מקומי, העסקת עובדים שכירים בארה"ב, מכירה באמצעות סוכן תלוי בארה"ב, או השקעות בנדל"ן אמריקאי, בין אם על ידי אחזקה ישירה בנכסי נדל"ן אמריקאי או דרך קרנות השקעה (שותפויות), חייבות בהגשת דו"ח מס שנתי בארה"ב. 

רשויות המס בארה"ב כוללות הן את ה-(IRS (Internal Revenue Service שהיא רשות המס הפדראלית, והן את רשויות המס המדינתיות. כל רשות מס היא נפרדת.

מומלץ מאוד להתייעץ לגבי כל מקרה על מנת לקבל התייחסות שמתאימה ספציפית לנסיבות החברה.

נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה ובקשה בנושא זה.
 
 
 

שרותים
 
> יעוץ ותכנון מס אמריקאי ובינלאומי
הכנת דוחות מס אמריקאים
ייצוג בפני רשויות המס בארה"ב 
חשבונאות מס אמריקאית <
 

לקוחות
 
> חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
אזרחים אמריקאים בישראל ובעולם
ישראלים ברילוקיישן לארה"ב  
משקיעים בנדל"ן אמריקאי 
קרנות השקעה בנדל"ן אמריקאי
חברות אמריקאיות גלובליות <
 
  כל הזכויות שמורות לחברת ברגב מיסוי בינלאומי בע"מ