שאלות ותשובות
דף הבית >> שאלות ותשובות
אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב

אזרחים ותושבים אמריקאים עם הכנסות מחוץ לארה"ב

דיווח על חשבונות בנקים מחוץ לארה"ב

השקעה בנדל"ן אמריקאי


חברה ישראלית עם פעילות עסקית בארה"ב

..............................................................................................................................................................................................................................

אזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב

אני אזרח אמריקאי אך חי מחוץ לארה"ב. האם אני חייב בהגשת דו"ח אמריקאי?

אכן. ככלל, אזרחים אמריקאיים באשר הם, חייבים בהגשת דו"ח מס אמריקאי שנתי, אלא אם כן ההכנסה השנתית אינה עולה על 9,000$. אזרחים אמריקאיים חייבים בדיווח הכנסתם הכלל עולמית.
יחד עם זאת, אם שולמו מיסים לרשויות מס זרות, ניתן לדרוש זיכוי בגין מס זר בדו"ח המס האמריקאי.

אני בעל גרין קארד, אך אין לי אזרחות אמריקאית. האם אני חייב בהגשת דו"ח אמריקאי?

אכן. ככלל, על בעלי גרין קארד חלות חובות זהות לחובות שחלות על אזרחים אמריקאים.


אזרחים ותושבים אמריקאים עם הכנסות מחוץ לארה"ב

אני תושב אמריקאי ויש לי הכנסות מחוץ לארה"ב, האם אני חייב לדווח על ההכנסות הללו בדו"ח המס השנתי האמריקאי (ב- Form 1040)?

כן. כתושב ארה"ב הינך מחוייב בדיווח על הכנסותך הכלל עולמיות, באשר הן. לדוגמא, אם בבעלותך דירה בישראל, והינך משכיר את הדירה 
הכנסות שכר הדירה חייבות להכלל בדו"ח המס השנתי האמריקאי. כך גם הכנסות מריבית, ו/או דיבידנדים ו/או רווחי הון מבנקים בישראל.  

האם יחול כפל מס על הכנסה שלי שמקורה מחוץ לארה"ב, כלומר מס בשתי מדינות על אותה הכנסה?

באופן עקרוני בגין מיסים ששולמו על הכנסות מחוץ לארה"ב במדינה שבה הופקה ההכנסה תושב ארה"ב יוכל לקבל בארה"ב זיכוי בגין מס זר כנגד חבות
המס האמריקאית. אולם, הכללים על אופן חישוב הזיכוי הם לעיתים מורכבים ולא בהכרח ינתן קיזוז מלא של המס האמריקאי. כמו כן, העובדה שנוכה
מס במקור במדינה אחרת איננה בהכרח מבטיחה זכאות לקיזוז המס הזר. השאלה הראשונה שיש לשאול היא לאיזו מדינה יש זכות ראשונית למיסוי ההכנסה?

הזכות הראשונית למסות הכנסה הינה ככלל של המדינה שבה הופקה ההכנסה. אולם, קביעת מקום הפקת ההכנסה איננה תמיד עניין של שכל ישר, אלא 
קבועה בחוק, או באמנה למניעת כפל מס שבין מדינות. ובעולם המס לא תמיד הכל שחור ולבן, למעשה יש הרבה אפור, ולעיתים קרובות נכון לומר שלכל כלל יש יוצא מן הכלל.
גם בקביעת הזכות הראשונית למסות הכנסה, לא תמיד מקום הפקת ההכנסה קובע. למשל, לגבי רווחי הון ממכירת נכסים פרטים (שאינם נדל"ן), בארה"ב דווקא תושבותו של
משלם המס מכריעה בקביעת המדינה שלה הזכות הראשונית למיסוי ההכנסה.

אני אזרח ישראלי ויש לי גם אזרחות אמריקאית ומעולם לא הגשתי דוחות לרשויות המס בארה"ב, מה עלי לעשות?

כאמור לעיל, כל אזרח אמריקאי חייב בדיווח שנתי על הכנסותיו וכמו כן גם בדיווח על חשבונות בנקים (כפי שמפורט להלן).
מי שמעולם לא הגיש דוחות או שכבר כמה שנים מאז שחי מחוץ לארה"ב הפסיק להגיש דוחות לרשויות המס בארה"ב יכול ליישר את ההדורים מול הרשויות האמריקאיות
בהליך מיוחד של גילוי מרצון לאזרחים אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב הידוע בשם Streamlined Procedure. רשויות המס בארה"ב מודעות לכך שישנם לא מעט אזרחים 
אמריקאים החיים מחוץ לארה"ב שהזניחו את חובת הדיווח, ומתוך רצון טוב הן פתחו את מסלול הגילוי מרצון על מנת לאפשר חזרה למוטב. בכפוף לעמידה בכמה תנאים
פנייה יזומה תחת הליך זה מאפשרת לאזרח אמריקאי שהזניח את חובת הגשת הדוחות ליישר את ההדורים ולהמנע מקנסות ו/או אישומים פליליים.

הליך ה-Streamlined Procedure כולל הגשת דוחות מס לשלוש השנים האחרונות שטרם התיישנו, וכן הגשת דיווחים על חשבונות בנקים מחוץ לארה"ב FBARS
לשש השנים האחרונות. כמו כן, נדרש מילוי שאלון ותצהיר. מידת מורכבות ההליך תלויה בהיקף הדיווח הנדרש לפי הנסיבות האישיות של כל אדם.

חשוב לציין שההקלות בקנסות ובעונשים על אי דיווח שניתנות במסגרת הליך הגילוי מרצון הן תחת ההנחה שהנישום פונה ביוזמתו לרשויות המס ושיש בדיווח תום לב ושקיפות מלאה.


דיווח על חשבונות בנקים מחוץ לארה"ב

לאחרונה עודכנו תאריכי הגשת הדיווח השנתי על חשבונות בנקים מחוץ לארה"ב. מועד הדיווח הינו עד לתאריך הגשת דו"ח המס הרגיל (כולל אורכה אם ניתנה) בכל שנה נדרש מי שהוא תושב אמריקאי, וסך יתרות חשבונות הבנקים שלו מחוץ לארה"ב עולה על $10,000, לדווח על חשבונות בנקים שהיו לו מחוץ לארה"ב בשנה שעברה.

השקעה בנדל"ן אמריקאי 

נדל"ן אמריקאי היה מאז ומתמיד יעד אטרקטיבי למשקיעים מכל העולם, אך בשנים האחרונות נראה שמשבר הכלכלי האמריקאי, ובראשו המשבר שעבר על שוק הנדל"ן
ומערכת הבנקאות בארה"ב יצרו הזדמנויות השקעה משמעותיות. והיום המשקיעים הישראלים, בין אם יחידים או אם חברות וקרנות השקעה מובילות, הפכו להיות שחקנים 
משמעותיים בשוק הנדל"ן האמריקאי.

כמו תמיד, השותף הכמעט מובטח של כל יזם וכל משקיע ברווחי ההכנסות מנדל"ן הוא הממשל האמריקאי. לכן, אי אפשר להמעיט בחשיבות תכנון המס בהשקעות בנדל"ן.
וכך גם לגבי חובות הדיווח, הן של המשקיע הפרטי, הן של היזם, הן של קרנות השקעה וחברות ישראליות, כל אחד שמעורב בהשקעות נדל"ן בארה"ב כפוף למסכת של כללי
דיווח, לעיתים לא פשוטים, ולעיתים גם אם לא כל כך מורכבים היישום של הדיווח הנדרש מחייב תשומת לב.
 
 

שרותים
 
> יעוץ ותכנון מס אמריקאי ובינלאומי
הכנת דוחות מס אמריקאים
ייצוג בפני רשויות המס בארה"ב 
חשבונאות מס אמריקאית <
 

לקוחות
 
> חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
אזרחים אמריקאים בישראל ובעולם
ישראלים ברילוקיישן לארה"ב  
משקיעים בנדל"ן אמריקאי 
קרנות השקעה בנדל"ן אמריקאי
חברות אמריקאיות גלובליות <
 
  כל הזכויות שמורות לחברת ברגב מיסוי בינלאומי בע"מ