תנאי שימוש
דף הבית >> תנאי שימוש

המידע הכלול באתר אינטרנט זה הנו כללי ונועד לידוע בלבד. אין לראות במידע המובא באתר זה כייעוץ משפטי, חשבונאי, ו/או מיסויי, לכל נושא ועניין. בהכנת המידע המובא באתר נעשה ניסיון להיות מדוייקים ועדכניים, יחד עם זאת בדיני המס חלים שינויים לעיתים תכופות, ועל כן אין כל הבטחה שהמידע באתר האינטרנט  זה עדכני, מלא, או מדוייק.

משתמשי אתר האינטרנט מתבקשים שלא לפעול על סמך מידע המוצג באתר אינטרנט זה ללא קבלת ייעוץ מקצועי מוסמך.המידע הכלול באתר האינטרנט לא נכתב ולא ניתן לעשות בו כל שימוש על מנת להמנע מקנסות המוטלים על פי קוד המס האמריקאי.

ברגב מיסוי בינלאומי בע"מ מסירה מעצמה כל אחריות  בהקשר לפעולות או החלטות של מי ממשתמשי אתר האינטרנט בהתבסס על תכנים המוצגים בו. ברגב מיסוי בינלאומי לא נושאת ולא תישא בעתיד בכל אחריות בקשר לאובדן ו/או לנזקים מכל סוג שהם אשר עלולים להיווצר כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר זה.

לאתר אינטרנט זה עשויים להיות קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. אין לברגב מיסוי בינלאומי שליטה על ארגונים ו/או אנשים אחרים המקושרים לאתר. כמו כן, ברגב מיסוי בינלאומי אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים וכל שימוש באתרי אינטרנט של צדדים שלישיים כפופים לתנאי השימוש באותם אתרים.

השימוש באתר זה ו/או בעניינים הקשורים אליו ייקבעו לפי החוקים של מדינת ישראל. 

שרותים
 
> יעוץ ותכנון מס אמריקאי ובינלאומי
הכנת דוחות מס אמריקאים
ייצוג בפני רשויות המס בארה"ב 
חשבונאות מס אמריקאית <
 

לקוחות
 
> חברות ישראליות עם פעילות בארה"ב
אזרחים אמריקאים בישראל ובעולם
ישראלים ברילוקיישן לארה"ב  
משקיעים בנדל"ן אמריקאי 
קרנות השקעה בנדל"ן אמריקאי
חברות אמריקאיות גלובליות <
 
  כל הזכויות שמורות לחברת ברגב מיסוי בינלאומי בע"מ